Ծառատունկ

Տնկիր քո ծառը

Էկոայգու ստեղծման և կառուցմաման գործին լծվելով ազգովի,  սերունդներին կթողնեք հոյակապ չնաշխարհիկ վայր։ Սույն նախագծի շրջանակում նախատեսվում է ստեղծել մեխանիզմներ պահպանելու և խնամելու մեր բնությունը, ներգրավելու համայնքներ, երիտասարդներին և երեխաներին։ Մշտապես հետեվելով ջրային ռեսուրսների մաքրության որակին և խնայողությամբ այն շահագործել,  ներդնելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որ ապահովվի սերունդների կյանքի որակը, մարմնի կատարելությունն ու առողջ ստեղծագործական միջավայրը։ Այն պետք է դառնա մոդել, թե ինչպես պետք է երկիրը խոյացնել՝ աղբի տարածքները վերածելով գեղագիտական լանդշաֆտի։ Ծրագրով պետք է կանաչապատվի մեծ տարածքներ, ստեղծվելու են նոր այգիներ, գեղեցկանալու է դրախտավայր մարդկության օրրան Հայաստանը։

Յուրաքանչյուր անդամակցողին որպես ակցիա կտրամադրվի  10 քմ․ տարածք՝ իր ընտանեկան ծառը տնկելու և խնամելու համար։ Տրամադրված տարածքը կարող եք խնամել տարիներով, սերնդե սերունդ, ունենալով ձեր անվանական ցուցափեղկ։

Բնապահպանական շարժումը պետք է դառնա շատերի համար կարգախոս և կենսակերպ։

Աջակցելով Էկո-այգու կառուցմանը՝ նպաստելու եք մարդու վերադարձը բնություն։ 

Ուրեմն ճանապարհ դեպի բնություն։