Գործընկերներ

Մեզ գործընկերներ կարող են լինել անհատները, ընկերությունները և կազմակերպությունները, որոնք կիսում են Էկո-այգու կողմից մշակված առանցքային մոտեցումները, սկզբունքները եւ զարգացման ուղիները, ինչպես նաեւ ովքեր պատրաստ են բերելու իրենց մասնակցություը սույն ծրագրին, կյանքի կոչելու և ամբողջականացնելու այն ի շահ Հայաստանի եւ մեր լեռնաշխարհում ապրող հայ ժողովրդի։ Ստեղծելով էկո-այգին այն ծառայեցվելու է ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլև ապագա սերունդներին, մեր երեխաներին, թոռներին ու ծոռներին։