Գործընկերներ

Ծրագրին գործընկերներ կարող են լինել անհատները, ընկերությունները և կազմակերպությունները, որոնք կիսում են Ծրագրում մշակված առանցքային մոտեցումները, սկզբունքները և զարգացման ուղիները, ինչպես նաեւ ովքեր պատրաստ են բերելու իրենց դրամական մասնակցություը սույն ծրագրին, կյանքի կոչելու և ամբողջականացնելու այն ի շահ Հայաստանի և հայ ժողովրդի։ Ստեղծելով էկո-այգին այն ծառայեցվելու է ոչ միայն մեր ժողովրդին, այլև ապագա սերունդներին, մեր երեխաներին, թոռներին ու ծոռներին։